Ilmastonmuutos

Pariisin ilmastosopimuksessa lähes kaikki maat sitoutuivat vähentämään päästöjään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tavoitteena on pysäyttää ilmaston lämpeneminen alle kahteen asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan. Vaikka tavoite on kunnianhimoinen maailman väestön yhä kasvaessa, sen saavuttaminen on mahdollista uusien teknologioiden ja innovaatioiden myötä. Lisäksi tarvitaan kulutuskriittisyyttä, ja asennemuutos kulutuskäyttäytymisessä onkin yksittäisen ihmisen suurin panos yhteisessä ponnistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Kun odotettu ilmastosopimus vihdoin saatiin solmittua, on aika alkaa toteuttaa sovittuja päätöksiä.

Ihmisen toimet aiheuttavat ilmastonmuutoksen

Yleisesti tunnustettu tosiasia on, että ihminen toiminnallaan aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Tiedeyhteisö on varoittanut tarvittavan kiireellisiä toimia, jotta lämpötilan muutoksille herkät ekosysteemit eivät kärsisi enempää teollistumisen aiheuttamista päästöistä. Ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi on rajoitettava kasvihuonekaasujen pääsyä ilmakehään. Merkittävin ihmisen aiheuttama kasvihuonekaasu on hiilidioksidi. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus jatkaa yhä nousuaan ollen jo nyt ennätyslukemissa. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut korkeimmilleen 800 000 vuoteen. Ilmastonmuutosta hillitsevät mm. metsät, jotka toimivat hiilinieluina.

Ilmastonmuutoksen vaikutus meriin on myös dramaattinen. Meriveden lämmetessä jäätiköt alkavat sulaa aiheuttaen merenpinnan nousua, merten virtauksiin tulee muutoksia, meret happamoituvat ja merten biologinen monimuotoisuus kärsii. Meri sitoo myös ilmakehän hiilidioksidia. On arvioitu, että herkimpiä meren ekosysteemeistä ilmastonmuutokselle ovat koralliriutat sekä merijäällä elävät eliöyhteisöt. Ihmisille ilmastonmuutoksesta on haittaa äärimmäisten säävaihteluiden myötä. Ilmastonmuutos vaikeuttaa ruoantuotantoa ja voi aiheuttaa joidenkin alueiden muuttumisen asuinkelvottomiksi.

Ilmastonmuutos on todellinen uhka elämälle maapallolla

Ilmastonmuutoksesta seuraa monenlaisia muutoksia kompleksisiin ekosysteemeihin. Jotkin uhkakuvat ovat ennustettavissa, mutta kaikkia vaikutuksia ei pystytä ennalta arvioimaan. Joukkosukupuutoilta tai kokonaisten ekosysteemien romahduksilta ei vältytä, jos ilmaston lämpenemistä ei saada pysäytettyä alle kahteen asteeseen. Ilmastopakolaisuus tulee myös yleistymään, mikäli ilmaston lämpenemistä ei saada suitsittua. Merenpintojen noustessa monet rannikkokaupungit uhkaavat jäädä ainakin osittain veden alle, ja jotkin atolleilla sijaitsevat saarivaltiot merenpinnan nousu upottaisi kokonaan.

Ihminen on toimillaan aiheuttanut ilmastonmuutoksen. Nykyisen tiedon ja teknologian kehittymisen myötä, ihmisillä on myös mahdollisuus pysäyttää ilmaston lämpeneminen alle kriittisen kahden asteen. Pariisin ilmastosopimus on hyvä alku, nyt valtioiden tulee myös toteuttaa sovitut rajoitukset ja ohjata riittävästi resursseja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Myös kulutukseen keskittyvien elämäntapojen, ja jatkuvaan talouskasvuun perustuvan politiikan tulee muuttua, jotta nykyisten sukupolvien perintönä voitaisiin jättää elinkelpoinen maapallo myös tuleville sukupolville.